NÁKUPNÝ KOŠÍK

V košíku (0 l) - 0,00 €

Ako to robíme - balenie, transport a doručenie sudového vína

Balenie, transport a doručenie sudového vína prostredníctvom internetového obchodu „vinosudové.sk“ je vykonávané na najvyššej kvalitatívnej úrovni s maximálnym dôrazom na spokojnosť širokej klientely uprednostňujúcej sudové vína pred vínami fľašovanými.  Sudové víno má dve základné výhody oproti vínam fľašovaným, a to že vo svojej kvalite je za podstatne priaznivejšiu cenu a hlavne, že obsahuje výrazne menej konzervačných a stabilizačných prídavkov ako víno fľašované.
Sudové vína, ktoré máme v našej ponuke, sú skladované v nerezových tankoch s potravinárskym atestom určených pre dlhodobé uchovávanie vína, a sú hermeticky uzavreté so zábranou prístupu vzduchu  pomocou plávajúceho veka s olejovým tesnením. Naše skladové priestory pre víno sú klimatizované s kontrolovanou a stabilnou teplotou 7-8 °C počas všetkých ročných období. Takéto skladovacie podmienky zaručujú každému druhu sudového vína dlhodobú vysokú kvalitu bez zmien jeho akostných a senzorických vlastností.

Sudové vína pre náš internetový obchod "vinosudove.sk" nakupujeme priamo od výrobcov - vinárskych firiem.  Každá dávka sudového vína je nám dodávaná aj so sprievodným certifikátom a protokolom s výsledkami fyzikálno-chemických analýz.  Predaj sudového vína realizujeme iba od minimálneho množstva 5 litrov, a iba s násobkami objemu 5 litrov.  V prípade nákupu väčšieho množstva ako 40 litrov je potrebné takýto nákup konzultovať na zákazníckej podpore "Kontaktujte nás".
Pri plnení sudového vína do sterilných transportných 5 a 10 litrových PET fliaš (bandasiek) sú zabezpečené a dodržiavané všetky hygienické normy a zásady, tak ako pri bežnom fľašovaní vína. Naviac, plnenie sudových vín vykonávame v ochrannej atmosfére s použitím inertných plynov.  Používame iba PET fľaše s certifikovaným atestom pre použitie na priamy styk s tekutými nápojmi a vínom od renomovaného výrobcu.
Pre transport sudového vína kuriérskou službou, naplnené PET fľaše jednotlivo balíme do ochranného kartónového obalu, ktorého uzávery sú prelepené plombovacou a kontrolnou páskou, pre rýchlu a bezpečnú kontrolu samotným zákazníkom pri doručení sudového vína a pri preberaní zásielky od kuriéra. Zásielky odosielame iba v dňoch pondelok až štvrtok, aby bolo zabezpečené 24 hodinové doručenie v pracovné dni, teda aby kuriér Vám doručil víno v utorok až piatok.
Pri doručení zásielky z nášho internetového obchodu „vinosudove.sk“ si pozorne skontrolujte celistvosť kartónových obalov, či nie sú premočené alebo inak poškodené a hlavne dôkladne skontrolujte plombovaciu a kontrolnú pásku, ktorá je prelepená cez horný a spodný uzáver ochranného kartónového obalu.  Uzáver PET fľaše má tiež plombovací krúžok, ktorý sa pri prvom otváraní pretrhne a oddelí od uzáveru, čo rovnako slúži pre spotrebiteľa ako kontrola o neporušenosti uzavretia fľaše.
V prípade, ak je táto plombovacia a kontrolná páska poškodená, pretrhnutá alebo chýba na uzávere ochranného kartónového obalu, alebo, ak je kartónový obal akokoľvek poškodený, nepreberajte takúto zásielku od kuriéra a žiadajte jej vrátenie späť !!
Po doručení nepoškodenej zásielky ihneď uskladnite a aj po celú dobu uskladňujte sudové víno pri skladovacej teplote vyznačenej na etikete!  Pri odlievaní sudového vína z PET fľaše dodržujte prislúchajúce hygienické zásady!
Sudové víno môžete dlhodobo uskladňovať aj v transportnej PET fľaši, z ktorej vždy po odliatí určitého objemu vína, stlačením jej bočných stien, vytlačte vzduch a starostlivo utiahnite uzáver, tak aby nad hladinou vína bolo iba minimálne množstvo vzduchu. Užitočnosť PET fliaš, aj v tomto prípade, je nenahraditeľná žiadnym iným obalom.  Ak je v PET fľaši už iba malé množstvo vína, doporučujeme ho preliať do inej fľaše s primeraným objemom alebo víno treba rýchlo vypiť, pričom pamätajte na pravidlo, že „vo víne je málo vitamínov, preto ho treba piť veľa“.
Vo všeobecnosti je platná zásada, že sudové víno sa má spotrebovať v priebehu 2–3 mesiacov.